Silanlegg Lunde

Oppdragsgiver: Lenvik kommune
Leveranse: Silanlegg 290 m2
Kostnadsramme: 13 mill.
Ferdigstilt: Vinteren 2017
Prosjektledelse: Thomas Berntsen
Silanlegg Lunde
Silanlegg Lunde