Vi er et Miljøfyrtårn!

I følge Miljøfyrtårnstiftelsen står byggebransjen i dag for 1/3-del av verdens klimautslipp. Nor-Team Entreprenørforretning as er opptatt av å ta samfunnsansvaret og miljøpåvirkningen på alvor, og vi skal være med på å bidra til et mer bærekraftig samfunn. 

I 2023 ble vi Miljøfyrtårnsertifisert, det betyr det at vi har etablert et miljøledelsessystem som opprettholder kontinuitet i vårt miljøarbeid, og som bidrar til at vi stadig forbedre våre miljøprestasjoner.

Planer for klima- og miljøarbeidet

Overordnet sett er det følgende policy for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder vårt miljøarbeid:

Nor-Teams miljø policy

Nor-Team skal jobbe for å stadig forbedre våre miljøprestasjoner og vi skal være aktive i vårt arbeid med å redusere vår miljøbelastning. I tillegg skal vi alltid ha som mål å være en inkluderende, trygg og god arbeidsgiver.

 FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi skal bidra til å nå disse målene gjennom vårt arbeid, og ved å stadig forbedre våre klima- og miljømål.

I vårt klima- og miljøarbeid legger vi spesielt vekt på:

Vi forplikter oss til å:

Miljøpåvirkninger handler mye om rutiner og prosedyrer for hvordan vi sorterer avfallet vårt, hvor mye energi vi bruker og hvordan vi tar vare på våre ansatte. Det handler også i stor grad om innkjøpene vi gjør, og kravene vi stiller til produkter, tjenester, leverandører og samarbeidspartnere. Det handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.

Derfor ønsker vi å invitere våre leverandører, kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre tjenester kan forbedres. Dine/deres innspill vi gi oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Nor-Team Entreprenørforretning i årene fremover.

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre tjenester kan forbedres hos Nor-Team Entreprenørforretning as?
Send forslag til firmapost@nor-team.net

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn.

Vennlig hilsen
Nor-Team Entreprenørforretning as