Personvernerkæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre kunder og om besøkende på våre internettsider, hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene samt hvordan vi ivaretar våre kunders rettigheter og reglene i personvernlovgivningen. 

1. Innledning  

Innsamling, lagring, sammenstilling, utlevering og annen behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. «Personopplysninger» er opplysninger som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, bostedsadresse, e-mail adresse eller hvilket kundeforhold du har hos NT .

2. Behandlingsansvarlig  

NT er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Med «behandlingsansvarlig» mener loven den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven. Kontaktinformasjon til NT finner du nederst i denne erklæringen. 

3. Hva er en personopplysning? 

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til en enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for ansiktsgjenkjenning) og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer). Sensitive personopplysninger er opplysninger som kan brukes til å forskjellsbehandle en person i samfunnet. Eksempler på sensitive personopplysningerer opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk tilhørighet, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger. 

4. Hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan vi bruker personopplysningene, samt formålet med opplysningene 

4.1 Som besøkende våre hjemmesider 

4.1.1 Loggføring av IP adresser

IP adresser blir innhentet av enhver som besøker våre nettsider. Til dette benytter vi et open source CMS-system som heter Joomla og en brannmur-komponent som heter RS Firewall. Denne informasjonen lagres kun på webserveren hvor nettsidene er lagret og leverandøren av nettsiden har tilgang til loggførte IP adresser. Loggføring av IP-adresser blir gjort for å ivareta sikkerhet, finne feilkilder eller for tilgangskontroll. IP adresser knyttes kun til enkeltpersoner som gir oss personopplysninger. Informasjon kan brukes til å sammenlikne IP adresse og aktivitet på nettsidene. IP adresser lagres over en periode som gjør det mulig å oppretteholde god funksjonalitet og sikkerhet. IP adresser som manuelt har blitt blokkerte, som følge av sikkerhetsbrudd, vil bli lagret så lenge det er nødvendig for å forhindre videre sikkerhetsbrudd. 

4.2 Som kunde hos eller leverandør til NT 

4.2.1  Kunde- og leverandørregister

NT bruker regnskapssystemet Visma Global, hvor det er leverandør- og kunderegister. Personopplysninger som er nødvendig for å opprettholde et kunde- eller leverandørforhold blir lagret så lenge dette er nødvendig. Andre personopplysninger slettes når det ikke lenger er behov for dem eller på oppfordring fra personen de gjelder. 

4.2.2 Opplysninger i forbindelse med økonomiske transaksjoner

NTs driftsavdeling behandler opplysninger nødvendig for å utføre arbeid med faktura. Formålet er å kunne ta betalt for våre tjenester, samt å følge norsk lov. 

4.2.3 Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Generell bedriftsinformasjon og personopplysninger til kontaktperson i den aktuelle bedriften kan bli delt med våre samarbeidspartnere og underleverandører. Dette gjelder spesielt dersom det er nødvendig i forbindelse med levering av et tilbud eller en tjeneste og produkt.  
I den utstrekning det er pålagt ved lov eller rettslig avgjørelse eller nødvendig for etterforskning av mulige lovbrudd mot vår virksomhet, vil relevante opplysninger kunne bli utlevert til offentlige myndigheter eller eventuelle andre berettigede. 

4.3 Personopplysninger vi behandler i andre tilfeller 

4.3.1 Stillingssøknader

NT behandler personopplysninger i forbindelse med stillingssøknader som vi mottar. Formålet med behandlingen er å ansette nye personer etter NTs behov.

4.3.2 Ansatte

NT behandler personopplysninger i forbindelse med våre ansatte. Formålet med behandlingen er å kunne drifte ansettelsesforholdet på en god måte.  

5. Hva er vårt behandlingsgrunnlag for å behandle personopplysningene 

Vårt hjemmelsgrunnlag er samtykke og avtale, herunder GDPR § 6 bokstav a og b. Det er nødvendig for oss å bruke de overnevnte personopplysninger: 

  • For å kunne utføre våre tjenester overfor våre kunder og leverandører 
  • For å kunne gi nødvendig informasjon til våre kunder og leverandører 
    Nor-team Entreprenørforretning A/S, Ferroveien 81, 9308 FINNSNES 

For å kunne utføre nødvendig arbeider med økonomiske transaksjoner  Noen av personopplysningene vi behandler gjøres for å oppfylle en rettslig forpliktelse, og behandles da i tråd med GDPR art 6 bokstav c. 

6. Hvordan vi får tilgang til personopplysningene vi behandler 

Personopplysningene som behandles hos NT har våre kunder og leverandører som hovedregel selv sendt oss. Vi kan også få informasjon fra ressurssider på internett, som for eksempel brreg.no, proff.no, 1881.no eller gulesider.no eller annet google-søk. 

7. Hvordan vi beskytter opplysningene 

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk. I den utstrekning vi deler personopplysninger med tredjeparter stiller vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet til dem. Vi samarbeider kun med databehandlere som kan bevise at deres behandling utføres i tråd med GDPR. 

8. Hvilke rettigheter du har som registrert hos oss 

I tråd med GDPR har du som registrert med personopplysninger hos NT rett til fullt innsyn i alle personopplysninger vi lagrer om deg eller din bedrift, hvordan de lagres, og hva de brukes til. Du har også rett til å kreve feilaktige opplysninger endret. Hvis du oppdager feil eller det skjer endringer i opplysningene (f.eks. ny adresse, telefonnummer eller email) er vi takknemlig om du snarest mulig kontakter oss slik at vi kan oppdatere opplysningene.  Opplysninger hvor det kreves samtykke som behandlingsgrunnlag har du rett til å kreve slettet av NT. 

9. Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg 

Vi oppbevarer personopplysningene så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i kapittelet over eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger vil kunne variere.  

10. Koblinger til andre nettsteder og tjenester 

Nettsidene våre kan inneholde lenker til andre nettsteder. NT tar ikke ansvar for personvern og informasjonssikkerhet på eksterne sider vi velger å linke til. 

11. Informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider for å sikre funksjonalitet og få tilgang til besøksstatistikk på vår nettside. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din datamaskin når du laster ned en nettside. De fleste nettlesere har en innstilling som automatisk aksepterer bruk av informasjonskapsler. Dersom du ikke vil akseptere dette, kan du selv endre innstillingen i nettleseren din. Vi gjør oppmerksom på at dette kan medføre at nettsiden vår ikke fungerer optimalt.

Kontaktopplysninger

Hvis du har spørsmål i forbindelse med denne personvernerklæringen kan du benytte følgende kontaktopplysningen som fremgår på vår hjemmeside; www.nor-team.net. E-post: firmapost@nor-team.net