Ibestad skole

Oppdragsgiver: Ibestad kommune
Leveranse: Nybygg 2040 m2
Kostnadsramme: 48 mill.
Ferdigstilt: Høsten 2016
Prosjektledelse: Hans-Are Jenssen
Ibestad skole
Ibestad skole