Trafo Boltås

Oppdragsgiver: HLK
Leveranse: Generalentreprise
Kostnadsramme: 50 mill.
Ferdigstilt: November 2021
Prosjektledelse: Hans Are Jenssen, Thomas Berntsen
Referanse: HLK, Knut Fagerheim
Trafo Boltås
Trafo Boltås