Andslimoen sykehjem

Oppdragsgiver: Målselv kommune
Leveranse: Hovedentreprise
Kostnadsramme: 128 mill.
Ferdigstilt: Desember 2019
Prosjektledelse: Hans Are Jenssen, Thomas Berntsen
Referanse: Målselv kommune, Odd Arne Solberg
Andslimoen sykehjem
Andslimoen sykehjem

Andslimoen sykehjemAndslimoen sykehjem