Om oss

Nor-Team Entreprenørforretning utfører nybygg i hovedsak innenfor tyngre byggevirksomhet og større rehabiliteringsoppdrag i Nord-Norge. Vi er lokalisert med hovedkontor og lager ved Finnfjord industriområde i Senja kommune.

Firmaet ble etablert i 1980 og eies av Kirsti Johansen, Inger Johansen, Kjell Johansen og Jorunn Johnsen.

Stig Marthinsen er daglig leder, fra 1.01.13 (ansatt siden 1986). Kjell Johansen er prosjektmedarbeider (ingeniør), og har vært ansatt siden 1992. Prosjektledere/byggeplassledere er Hans-Are Jenssen (ansatt siden 1996) og Thomas Berntsen (ansatt siden 2004).

Antall ansatte varierer mellom 20-30 personer p.g.a. sesongsvingninger og tilgang på oppdrag i markedet. Gjennomsnittlig 20 årsverk. Fordelt på fagarbeidere innenfor tømrer/betongarbeider/mur/puss, sjåfør/krankjørere. De fleste av våre ansatte utfører arbeider innenfor flere av nevnte fagfelt og har fagbrev. To av våre ansatte har kransertifikater/kl. 2 sertifikater/steamkjelsertifikater/trucksertifikater.

Flere har godkjenningsbevis for bygging av stillas over 5 meter, likeså godkjenning for bruk av div. tekniske utstyr.

Ved store oppdragsmengder leier vi inn fagpersoner fra godkjente bemanningsbyrå. De siste årene har innleie variert mellom 4-20 personer.

Firmaet eier eiendom gnr 48/bnr 139 i Lenvik kommune, med påstående isolert lager ca 1000 m2 og kontorlokaler.

Firma har sentral godkjenning.